Goede voornemens: Voorbereiding

Zodra er een nieuw jaar begint komen de goede voornemens weer uit de kast. Na de feestdagen en met een blanco agenda neemt menigeen zich voor om gezonder te gaan leven. Toch is dit eenvoudiger uitgesproken dan gedaan. De meeste mensen gaan voor een snelle start, terwijl een goede voorbereiding het halve werk is. Het duurt wat langer, maar levert op de lange duur meer winst/gewichtsverlies.

Eerst gedaan en dan gedacht…

Heeft menigeen verdriet gebracht. Dat is een oude tegeltjeswijsheid, maar het geld ook voor gezond leven. Een snelle start leidt vaak tot winst op korte termijn, maar uiteindelijk leidt het tot minder voordeel dan gedacht. Wie snel wil afvallen houdt het bijbehorende doorgaans strenge regime slechts kort vol. En dan leidt een snel gemaakt voornemen tot teleurstelling en verdriet. Wie echter kiest voor een rustige aanpak waarbij aan alle facetten die invloed hebben op de gezondheid is gedacht, heeft meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het werken met vaststaande lijstjes van gerechten en hoeveelheden is confectiewerk, terwijl een goed aangepast persoonlijk programma een kwestie is van maatwerk. Toch staat of valt het met de motivatie van de persoon.

Wikken en wegen

Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om te bedenken waarom je eigenlijk gezonder wilt leven. Wat zijn de voor- en nadelen op korte en lange(re) termijn? Heb je het er voor over om de nadelen “op de koop toe” te nemen, of vind je de voordelen op dit moment zo gering dat je liever even wacht. Hoewel veel mensen 1 januari als een mooie datum zien om met goede voornemens te starten kan het voor anderen een beladen dag/tijd zijn waardoor het al moeilijker wordt om er “vol voor te gaan”.
Aan de andere kant kan uitstel tot afstel leiden, maar uitstel geeft ook tijd voor een goede voorbereiding en dat biedt ook meer kansen tot slagen. Juist door een goede voorbereiding is er meer kans van slagen.

Omgeving belangrijk

Voordat er besloten wordt tot een gezonde leefstijl is het handig om in kaart te brengen hoe groot de bereidheid is om de leefwijze aan te passen en gewoontes te wijzigen. Het is belangrijk om op een rijtje te zeten of- en welke “offers” ervoor mogelijk zijn en opgebracht kunnen worden en of de persoon dat werkelijk wil en kan. Dat klinkt allemaal beladen, maar toch is het slim om dat van te voren te bedenken.
Ook dient nagegaan te worden of de sociale leefomgeving van de persoon bereid is om hem of haar te steunen, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen, mee te doen of door hem of haar zelfs praktisch te helpen of op andere manieren mogelijk te maken om aan een gezonde leefstijl te werken.

Formuleer concrete acties

Het voornemen om “gezonder te leven” is abstract en kan op allerlei manieren worden ingevuld. Gezonder leven is eerder een doel dan een voornemen. Het resultaat van “gezonder leven” als voornemen is moeilijk meetbaar. Het is handiger om concrete acties te formuleren, zoals elke dag lunchwandelen of op de fiets of lopend naar het werk, elke dag twee porties fruit eten en zorgen voor voldoende ontspanning. Het kan lastig zijn om alle acties tegelijk uit te voeren, maar een rigoureuze wijziging in gewoonten waarbij voldoende ondersteuning is in de omgeving en eventueel door leefstijladviseurs, zoals sporttrainers en sportdiëtisten lijkt effectiever dan het kleine leefstijlveranderingen.

Een goed plan

Gezond leven wordt ook wel aangepakt met behulp van het BRAVO-concept. Deze afkorting staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.
In het plan komen deze aspecten dan ook aan de orde:
1. Bewegen volgens de beweegnorm
2. Stoppen met roken
3. Matig met alcohol
4. Eet gezond
5. Zorg voor voldoende ontspanning

Alvast succes met de voorbereiding voor de goede voornemens voor het komende jaar en natuurlijk:

Een heel gelukkig en gezond 2013!!!


Geplaatst door Anneke Palsma op 27 December 2012