Hoewel Palsma Sportvoedingsadviesbureau bij de ontwikkeling en samenstelling van deze website de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige schade die (mogelijk) het gevolg is van eventuele onjuistheden en/of (andere) onvolkomenheden in de informatie die door middel van deze site wordt verstrekt.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Documenten en publicaties op deze website kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik, maar niet om ze te vermenigvuldigen, distributuëren of voor commercieel gebruik door derden, tenzij er toestemming is verkregen van de auteur.
Op deze website zijn ook links opgenoemen naar andere websites. Palsma Sportvoedingsadviesbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere onderdelen van deze websites.