Links

Palsma Sportvoedingsadvies werkt samen met een aantal partijen. In de blog en andere delen van de website wordt vaker naar deze instanties verwezen. Graag willen we deze partners ook onder je aandacht brengen:

Stichting Tegenkracht

Stichting tegenkracht biedt kankerpatiënten de nodige sportfaciliteiten en begeleiding, om zo sterk mogelijk de behandeling van operatie, chemo en bestraling in te gaan en deze behandeling te kunnen doorstaan.
Voor meer informatie klik op het logo.

De Dopingautoriteit

De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Sport is gewoon veel te mooi voor doping. Om dopingovertredingen te voorkomen is het belangrijk voor sporters en begeleiders om goed op de hoogte te zijn van de dopingregels. Klik op het logo voor meer informatie.

Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport

Vitaminepillen, mineralenpreparaten en sportvoedingspreparaten kunnen vervuild zijn met doping. Toch kan het in sommige gevallen raadzaam zijn voor sporters die zeer intensief sporten om voedingssupplementen te gebruiken. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde de Dopingautoriteit in samenwerking met de brancheorganisatie Natuur- en gezondheidsProducten Nederland en het NOC*NSF het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Producenten van voedingssupplementen kunnen hun producten kunnen laten testen op de aanwezigheid van dopinggeduide stoffen. De voedingssupplementen worden per partij getest en de goedgekeurde batches zijn te vinden op de NZVT-lijst. Klik op het logo voor meer informatie en de NZVT-lijst en bekijk ook deze animatie om meer te ween te komen over de NZVT-lijst.

100% Dope Free

Natuurlijk kies je voor 100procentdopefree, omdat je van sport houdt en tegen het gebruik van doping in de sport bent. Wat? Nog niet aangemeld? En het statement nog niet ondertekend? Daar kun je gemakkelijk verandering in aanbrengen. Klik op het logo en daar kun je nog meer informatie lezen
Ook begeleiders rondom de sporter, zoals trainercoaches, sportdiëtisten, ouders en andere familieleden van sporters en sportliefhebbers, zoals supporters kunnen door het ondertekenen van het 100procentdopefree-statement duidelijk maken dat ze tegen dopinggebruik in de sport zijn, want sport is te mooi voor doping.
Klik op het logo voor meer informatie.

Eigen Kracht

Wat is er mooier om te werken aan een goede conditie en/of een strakke fysiek door te fitnessen en te (kracht)trainen op een slimme, schone en dopingvrije manier. Het levert veel plezier en voldoending op om je doelstellingen te bereiken door slim te trainen, je voedings(stoffen)inname goed te timen en op tijd je rust te nemen. Uiteraard speelt de motivatie een belangrijke rol. Op de website van Eigen Kracht vind je handige tips over training en voedingsadviezen passend bij het sporten op een schone manier. Ook is op deze website neutrale en eerlijke informatie te vinden over voedingssupplementen die binnen het fitness worden aangeraden. Ga voor dopingvrij en kies voor Eigen Kracht.
Klik op het logo voor meer informatie.

Re(d)t je gewicht

Yvonne van den Hout leert professionals en patiënten om met onder andere Rationele Effectieve Training het verband te ontdekken tussn vaak onbewuste, negatieve gedachten, gevoelens en het daaruit voortvloeiende (emotionele) eetgedrag. Wanneer je werkelijk het eetgedrag blijvend wilt veranderen, is het belangrijk de gedachten en gevoelens die iemand aanzeten om te eten te achterhalen, zodat het eetgedrag en daarmee het gewicht niet langer meer afhankelijk is van een zelfondermijnend denkpatroon.
Ik kan me voorstellen dat je hier meer over wilt weten. Klik daarom voor meer informatie op het boek om op de website van Yvonne van den Hout te komen.

Voeding en kanker info

Wie geconfronteerd wordt met de diagnose "Kanker" heeft even het idee dat zijn/haar leven stilstaat. De grond wordt onder zijn/haar voeten weggetrokken. Wanneer de patiënt zijn omgeving inlicht over zijn/haar ziekte zijn de reacties zeer divers. Het kan gebeuren dat de patiënt overladen wordt met allerlei raad. Veel van de adviezen kunnen betrekking hebben op voeding en al gauw blijkt dat iedereen weer een andere idee heeft wat de patiént zou moeten doen of laten. Daarom is de site Voeding en kanker info juist zo'n mooi initiatief. Deze site biedt informatie over voeding en kanker en is gebaseerd op kennis die aangelever werd door het World Cancer research Fund, Wageningen Universiteit, Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie. Heb jij vragen over voeding tijdens en na de behandeling van kanker of wil je meer weten over richtlijnen om de kans op kanker te verkleinen? Klik dan op het logo.