Red vrije keus zorgverleners!!

Een deel van de politiek wil dat de zorgverzekeraars per 1 januari 2015 meer macht krijgt. Over dit voorstel zal binnenkort een kamerdebat plaatsvinden.
De keuzebeperking die de minister van VWS wil doorvoeren heeft tot gevolg dat veel patiënten een andere behandelaar moeten gaan kiezen, waardoor ze soms ook veel verder moeten reizen. Het beperken van de keuzevrijheid geldt al voor veel paramedische beroepen, zoals de diëtist en fysiotherapeut en gaat straks ook voor artsen en psychologen gelden als de politiek haar zin krijgt.
Wanneer de patiënt toch een arts, psycholoog, fysiotherapeut of diëtist kiest die geen contract heeft met de zorgverzekeraar moet de patiënt deze behandeling geheel uit eigen zak betalen. Voor veel patiënten zijn deze kosten niet op te brengen.

Geplaatst op: 16 April 2014

Dieetbehandeling zeer kosteneffectief

Uit het onderzoek dat SEO economisch onderzoek in opdracht van de NVD heeft gedaan, blijkt  dat dieetbehandeling zeer kosteneffectief is.
De dieetbehandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Deze cijfers zijn gebaseerd op  het aantal patiënten dat in 2011 met deze diagnose is behandeld.

Geplaatst op: 3 October 2012