Dieetbehandeling zeer kosteneffectief

3 October 2012

Uit het onderzoek dat SEO economisch onderzoek in opdracht van de NVD heeft gedaan, blijkt  dat dieetbehandeling zeer kosteneffectief is.
De dieetbehandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Deze cijfers zijn gebaseerd op  het aantal patiënten dat in 2011 met deze diagnose is behandeld.

De keuze voor het onderzoeken van deze patiëntpopulatie is gebaseerd op het feit dat de groep mensen met overgewicht met comorbiditeit het grootst is en er veel bekend is over de effecten van de dieetbehandeling. Een belangrijke conclusie uit het uitgevoerde literatuuronderzoek is dat het effect van de behandeling toeneemt met de intensiteit van de behandeling, dit geldt ook voor financiële opbrengsten. Dit pleit ervoor patiënten met deze aandoening gedurende minimaal één jaar te behandelen en gebruik te maken van een combinatieaanpak van individuele gesprekken, telefonisch contact en groepsbehandeling. De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de politiek en de zorgverzekeraars, maar uiteraard ook voor u als diëtist in gesprekken c.q. onderhandelingen met bijv. zorggroepen of uw werkgever.

Het SEO heeft de resultaten van dit onderzoek via een persbericht verspreid. Het Financieel Dagblad heeft het nieuws als eerste naar buiten gebracht.

Bron: Nederlandse Vereniging van Diëtisten