Red vrije keus zorgverleners!!

16 April 2014

Een deel van de politiek wil dat de zorgverzekeraars per 1 januari 2015 meer macht krijgt. Over dit voorstel zal binnenkort een kamerdebat plaatsvinden.
De keuzebeperking die de minister van VWS wil doorvoeren heeft tot gevolg dat veel patiënten een andere behandelaar moeten gaan kiezen, waardoor ze soms ook veel verder moeten reizen. Het beperken van de keuzevrijheid geldt al voor veel paramedische beroepen, zoals de diëtist en fysiotherapeut en gaat straks ook voor artsen en psychologen gelden als de politiek haar zin krijgt.
Wanneer de patiënt toch een arts, psycholoog, fysiotherapeut of diëtist kiest die geen contract heeft met de zorgverzekeraar moet de patiënt deze behandeling geheel uit eigen zak betalen. Voor veel patiënten zijn deze kosten niet op te brengen.

Zorgverzekeraar bepaalt per 1 januari 2015 wie jou mag behandelen

Door de toenemende macht van de zorgverzekeraars wordt het fundamenteel recht van de patiënt op een vrije keuze voor een gekwalificeerde (para)medische zorgverlener (arts, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, etc.) aangetast. De kwaliteit van deze groepen zorgverleners wordt al zonder tussenkomst van de zorgverzekeraars geborgd door de diverse kwaliteitsregisters per beroepsgroep. De zorgverzekeraars hebben hier geen taak in.

Martkwerking leidt nu al tot ongewenste ontwikkelingen

Als de zorgverzekreaars meer macht krijgen om zorg in te kopen kan dit voor zelfstandige zorgaanbieders en kleinschalige zorginstellingen die graag inzetten op innovaite betekenen dat zij hun deuren moeten sluiten. In de nieuwsperiodiek Skipr werd op 1 mei 2014 gemeld dat bepaalde polissen voor de zorgverzering op dit moment niet meer toegankelijk zijn voor iedereen. Zogverzekeraars doen steeds meer aan doelgroepsturing door de consument in de richting sturen om bepaalde poliissen te accepterren, zie ook dit bericht.
Ik maak me oprecht zorgen om deze ontwikkeling en ben daarom gestart met een petitie om deze ontwikkeling te stoppen.

Verzoek tot ondertekenen petitie voor behoud keuzevrijheid zorgverlener

Vind jij ook dat consumenten hun eigen keuzes mogen maken voor hun eigen gekwalificeerde medische en paramedische zorgverleners, teken dan deze petitie.
De ondertekenaars van deze petitie eisen dat de macht van de zorgverzekeraars blijvend wordt ingeperkt. Ze eisen een volledige vrije keuze voor gekwalificeerde medische en paramedische behandelaars en dat de behandelingen van deze gerkwalificeerde zorgverleners op een gelijkwaardige wijze wordt vergoed of er nu wel of geen contract is met een zorgverzekeraar.
Deel dit bericht zoveel mogelijk en vraag mensen om deze petitie te ondertekenen.

Alvast dank!

Bron: EenVandaag